Η Β' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στεγάζεται στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία από την EBCOG και σήμερα λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητού κ. Νικόλαου Βλάχου.

ΜΑΡΤΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
22 ΤΕΤΑΡΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ