Β’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική

ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ

Υπεύθυνη Τμήματος: Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας

Στο Τμήμα Κλιμακτηρίου - Εμμηνόπαυσης της κλινικής μας παρέχεται πρωτίστως ενημέρωση για τα συμπτώματα και τις παθήσεις που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Επιπλέον πραγματοποιείται κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος για την εκτίμηση του ατομικού κινδύνου της κάθε γυναίκας για τα νοσήματα αυτά. Στο Τμήμα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος με το ιστορικό της κάθε γυναίκας, το οποίο ενημερώνεται σε κάθε επίσκεψη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μακροχρόνια συντονισμένη παρακολούθηση, κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται προληπτική ή θεραπευτική παρέμβαση για όποιο πρόβλημα προκύψει.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 7286284 και 6985710050 (Δευτέρα και Τετάρτη 9:30 -12:30 π.μ.)

Ανθρώπινο δυναμικό

Επιστημονικές πληροφορίες

Εξωτερικό site: www.emmino.gr