Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Β’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική

ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Βάκας, Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας

Συνεργάτης Τμήματος: Νικόλαος Παναγόπουλος, Μαιευτήρ - Γυναικολόγος

 

Το τμήμα Ουρογυναικολογίας και Επανορθωτικής  Χειρουργικής του Πυελικού Εδάφους λειτουργεί στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από το 1997 και έχει να παρουσιάσει ένα ευρύτατο κλινικό  και επιστημονικό έργο το οποίο έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τμήματος.

Τι είναι  η Ουρογυναικολογία?

Είναι η υποειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας που εστιάζει στην αντιμετώπιση γυναικών που οι παθήσεις τους απαιτούν συνδυασμένη γνώση από το πεδίο της Ουρολογίας αλλά και της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

  Ασθενείς που μπορούν να επισκέπτονται το τμήμα Ουρογυναικολογίας:

  Στο τμήμα Γυναικολογικής Ουρολογίας αντιμετωπίζονται ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα του κατωτέρου ουροποιητικού και του πυελικού εδάφους.

  • Ασθενείς με απώλεια ούρων
  • Ασθενείς με χαλάρωση των γεννητικών οργάνων (κυστεοκήλη, ορθοκήλη, πρόπτωση μήτρας ή κολπικού κολοβώματος)  
  • Ασθενείς με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
  • Ασθενείς με δυσκολία ούρησης, νυχτουρία, συχνουρία, έπειξη προς ούρηση
  • Ασθενείς με αποτυχημένο προηγούμενο χειρουργείο είτε για ακράτεια ούρων είτε για χαλάρωση των οργάνων του πυελικού εδάφους είτε για συνδυασμό αυτών.
  • Ασθενείς με ουρογεννητικό σύνδρομο εμμηνόπαυσης.

  Παρεχόμενες υπηρεσίες από το τμήμα Ουρογυναικολογίας

  Διαγνωστική προσπέλαση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα από το ουροποιογεννητικό σύστημα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική (φαρμακευτική ή φυσιοθεραπεία) και χειρουργική.

  Παρεχόμενες διαγνωστικές εξετάσεις

  • Κλινική εξέταση
  • Τοποθέτηση πεσσών για χαλάρωση πυελικού εδάφους
  • Ουροδυναμική μελέτη (Κυστεομανομετρίοα πληρώσεως και κενώσεως, ουροροομετρία,, προφιλομετρία ουρήθρας)
  • Pad τεστ, Ελεγχος υπολλειπόμενου ούρησης
  • Υπερηχογράφημα πυελικού εδάφους (2D-3D)
  • Κυστεοσκόπηση, Ουρηθροσκόπηση

  Διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις

  • Τοποθέτηση κολπικού πεσσού για πρόπτωση του πυελικού εδάφους
  • Κολπική υστερεκτομή
  • Πρόσθια και οπίσθια κολπορραφία
  • Κολπόκλειση
  • Διακολπική ανάρτηση της μήτρας ή του κολπικού κολοβώματος επί προπτώσεως χωρίς χρήση πλέγματος. 
  • Διακοιλιακή ανάρτηση της μήτρας ή του κολπικού κολοβώματος επί προπτώσεως με χρήση πλέγματος. (Λαπαροσκοπικά ή με λαπαροτομία)
  • Αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια με διακολπική χρήση ταινιών ελεύθερης τάσης (mini sling, διαθυροειδικές, οπισθοηβικές).
  • Αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια με διουρηθρική έγχυση προσθετικών ουσιών.
  • Χρήση Botilinum toxin A  για ασθενείς με ανθεκτικού τύπου υπεδραστήρια κύστη

  Κυριότερες παθήσεις της Γυναικολογικής Ουρολογίας

  Είναι η ακούσια απώλεια ούρων και αποτελεί αρκετά συχνό και σημαντικό πρόβλημα στο γυναικείο πληθυσμό. Είναι γνωστό ότι:

  • Η ακράτεια ούρων μπορεί να προσβάλει γυναίκες όλων των ηλικιών.
  • Ακράτεια ούρων παρουσιάζουν τουλάχιστον 14% των γυναικών άνω των 30 ετών (Health Survey Questionnaire. Market and Opinion Research International 1990).
  • Με βάση την Norwegian Epincont Study, το 25% των ερωτηθέντων είχαν ακράτεια της οποίας η επίπτωση είναι εξαρτώμενη της ηλικίας. Obstet Gynecol 2001
  • Στην Ελλάδα με βάση σχετική μελέτη από το τμήμα μας η επίπτωση της ακράτειας ούρων για ηλικιακές ομάδες γυναικών από 20 έως 80 ετών είναι 27% . Int Urogynecol J. 2010 Feb;21(2):217-22. 

  Η διάγνωση της ακράτειας ούρων βασίζεται στο ιστορικό, κλινική εξέταση και ειδικές εξετάσεις όπως μεταξύ άλλων ο ουροδυναμικός έλεγχος.

  Ακράτεια ούρων από προσπάθεια
  Χαρακτηρίζεται από απώλεια ούρων σε καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση όπως βήχα, πτέρνισμα, γέλιο, άσκηση, περπάτημα κτλ. Η αντιμετώπιση είναι συνήθως χειρουργική με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

  Επείγουσα ή επιτακτική ακράτεια ούρων
  Χαρακτηρίζεται από απώλεια ούρων πριν ο ασθενής προλάβει να φθάσει στην τουαλέτα ενώ έχει επιθυμία ούρησης. Το άκουσμα τρέχοντος νερού ή η πόση μικρής ποσότητας νερού μπορεί να είναι εκλυτικός παράγοντας.

  Μεικτού τύπου ακράτεια
  Σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς έχουν μεικτή κλινική εικόνα και ευρήματα που αφορούν τόσο την ακράτεια ούρων από προσπάθεια όσο και την επείγουσα ακράτεια

  Ακράτεια από υπερχείλιση
  Χαρακτηρίζεται από αδυναμία πλήρους κένωσης της ουροδόχου κύστεως είτε λόγω αποφρακτικού αιτίου είτε λόγω αδυναμίας επαρκούς σύσπασης του εξωστήρα μυός της ουροδόχου κύστεως και τα ούρα που εξέρχονται είναι αποτέλεσμα υπερχείλισης.

  Συνεχής ακράτεια
  Χαρακτηρίζεται από συνεχή απώλεια ούρων. Υπάρχει σε ασθενείς με διαταραχή της ακεραιότητας του κατώτερου ουροποιογεννητικού συστήματος όπως σε ασθενείς με κυστεοκολπικά ή ουρητηροκολπικά συρίγγια κτλ.

  Η αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακράτειας των ούρων προϋποθέτει την εξέταση της ασθενούς από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που θα βοηθήσει στον καθορισμό της σωστής διάγνωσης αλλά και την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου. Έτσι οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται σε κέντρα που διαθέτουν το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πληρέστερη προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος τους.

  Συντηρητική αγωγή

  • Αλλαγή συνηθειών όπως διακοπή καπνίσματος, αποφυγή δυσκοιλιότητας, περιορισμός κατανάλωσης καφέ και τσαγιού κτλ
  • Ασκήσεις πυελικού εδάφους
   Έχουν μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 50-60% αλλά προϋποθέτουν μακροχρόνια συμμόρφωση της ασθενούς.

  Φαρμακευτική αγωγή
  Ενδείκνυται κυρίως για την αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης ή μεικτού τύπου ακράτειας ούρων. Προσφέρει βελτίωση των συμπτωμάτων σε περίπου 70% των ασθενών και μπορεί να συνδυαστεί με την χειρουργική αντιμετώπιση σε ασθενείς με μεικτού τύπου ακράτεια ούρων.

  Χειρουργική θεραπεία
  Η αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια γίνεται πλέον με την χρήση χειρουργικών τεχνικών που είναι ελάχιστα επεμβατικές και έχουν αντικαταστήσει την κολπορραφία. Οι τεχνικές αυτές αφορούν στην τοποθέτηση διακολπικά δια μέσου των θυρεοειδών τρημάτων ή οπισθοηβικά μιας ταινίας ελεύθερης τάσης η οποία παρουσιάζει υψηλό βαθμό ιστοσυμβατότητας και πολύ καλά αποτελέσματα που αγγίζει το 90%. Επίσης, χαρακτηρίζονται από μικρό χρόνο νοσηλείας και γρήγορη ανάρρωση. (Εικόνες 1α και 1β)  Εικόνα 1α. Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης δια μέσου των θυρεοειδών τρημάτων
  Εικόνα 1α. Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης δια μέσου των θυρεοειδών τρημάτων

  Εικόνα 1β. Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσηςοπισθοηβικά.  
  Εικόνα 1β. Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσηςοπισθοηβικά.

  Στην χαλάρωση του πυελικού εδάφους με πρόπτωση ενδοπυελικών οργάνων μπορούμε να έχουμε τα ακόλουθα ή συνδυασμούς αυτών (Εικόνα 2):

  • Κυστεοκήλη
  • Ορθοκήλη
  • Πρόπτωση μήτρας
  • Πρόπτωση κολπικού κολοβώματος
  • Δουγλασειοκήλη
  Εικόνα 2. Τύποι πρόπτωσης ενδοπυελικών οργάνων
  Εικόνα 2. Τύποι πρόπτωσης ενδοπυελικών οργάνων


  Οι ασθενείς που παρουσιάζουν πρόπτωση των πυελικών οργάνων μπορεί να παρουσιάζουν αίσθημα βάρους / πίεσης ή και μία ψηλαφητή μάζα στα έξω γεννητικά όργανα.

  Η διαγνωστική προσπέλαση των ασθενών περιλαμβάνει ιστορικό, κλινική εξέταση, σχετικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και ουροδυναμικό μελέτη.

  Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στο 40-60% των ασθενών με πρόπτωση ενδοπυελικών οργάνων μπορεί να συνυπάρχει λανθάνουσα ακράτεια ούρων από προσπάθεια η οποία μπορεί να αποκαλυφθεί προεγχειρητικά κατά την διάρκεια του ουροδυναμικού ελέγχου.

  Η αντιμετώπιση της πρόπτωσης των ενδοπυελικών οργάνων μπορεί να είναι

  1. Συντηρητική

   Αφορά την τοποθέτηση ειδικών πεσσών (Eικόνα 3) στον κόλπο για την ανάταξη της πρόπτωσης. Εικόνα 3. Είδη κολπικών πεσσών
   Εικόνα 3. Είδη κολπικών πεσσών

  2. Χειρουργική

  Η χειρουργική αντιμετώπιση της χαλάρωσης των ενδοπυελικών οργάνων μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, διακολπικά ή διακοιλιακά με ή χωρίς την χρήση πλέγματος. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από την διάγνωση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ασθενούς (εργασία, ηλικία, σεξουαλική δραστηριότητα κτλ) και τη σύσταση του θεράποντος ιατρού.

  Η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής διόρθωσης της χαλάρωσης του πυελικού εδάφους παρουσιάζει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα που ξεπερνά το 90%.

  Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες χειρουργικές μέθοδοι που πραγματοποιούνται στο τμήμα Ουρογυναικολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Πυελικού Εδάφους:

  • Πρόσθια κολπορραφία με ή χωρίς πλέγμα
  • Οπίσθια κολπορραφία με site specific repair

  Πρόπτωση μήτρας με διατήρηση αυτής

  • Λαπαροσκοπικά
  • Διακοιλιακά
  • Διακολπικά

  Πρόπτωση μήτρας με αφαίρεση αυτής

  • Λαπαροσκοπικά
  • Διακοιλιακά
  • Διακολπικά

  Πρόπτωση κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή

  • Λαπαροσκοπική ανάρτηση κολπικού κολοβώματος με χρήση πλέγματος
  • Διακοιλιακή ανάρτηση κολπικού κολοβώματος
  • Διακολπική ανάρτηση κολπικού κολοβώματος

   

  Λειτουργία ιατρείου- ραντεβού:

  Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 09.00 έως 12.00 πμ.

  Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7286285 κάθε Δευτέρα και Τεταρτη 9-12 μμ. 

  e-mail: urodyn[at]aretaieio.uoa[dot]gr